איך להימנע מתשלום למס הכנסה

החבות במס במדינת ישראל חלה כמעט על כל סוג של הכנסה.

שיעורי המס משתנים בהתאם לאופי ההכנסה וגובהה והם עשויים במקרים מסוימים לנגוס בהכנסה בצורה ניכרת.

על מנת להקטין את שיעור המס המשולם על כל הכנסה, עד לכדי רמה של חבות אפסית, רצוי להכיר את מנגנוני הזיכוי והפטור ממס ואופן השימוש בהם. 

 

חבות במס הכנסה לפי סוגי הכנסות

החבות בתשלום מס הכנסה מפורטת בפקודת מס הכנסה. ניתן למיין את כלל ההכנסות לשתי קטגוריות עיקריות. האחת היא הכנסה שמקורה בעבודה והשנייה היא הכנסה כתוצאה מהון, שהדוגמה הנפוצה שלה היא רווחי ריבית הניתנת על פיקדון.

ביחס להכנסה מעבודה, נקבעו מדרגות מס שונות העולות באופן פרוגרסיבי ככל שעולה ההכנסה. ככל שההכנסה עולה, היא ממוסה בשיעור גבוה יותר. לצד זאת, קיימים שני מנגנונים בחוק המאפשרים להפחית את גובה המס – נקודות זיכוי ופטור ממס.

 

הימנעות מתשלום באמצעות נקודות זיכוי

נקודת זיכוי מייצגת סכום כספי אשר מקוזז מסכום מס ההכנסה המוטל על הכנסה מעבודה. נקודה אחת שווה 2,616 ₪ לשנה. לפיכך, אדם שניתנות לו נקודת זיכוי אחת, המרוויח בשנה 20,000 ₪ ומכוח כך נדרש בתשלום 10% שהם 2000 ₪, לא ישלם מס הכנסה כלל. זאת משום שנקודת הזיכוי מקזזת באופן מלא את סכום המס.

פקודת מס הכנסה מונה מספר קריטריונים המאפשרים קבלת נקודות זיכוי, כאשר צבירת מספר נקודות עשויה לקזז את סכום המס אף ביחס להכנסה בשיעור גבוה מאוד. בין הקריטריונים המזכים ניתן למנות את העיקריים בהם:

  • נקודות זיכוי בגין תושבות במדינת ישראל.
  • נקודות זיכוי עבור מי שהיא אישה.
  • נקודות זיכוי בגין הורות לילדים.
  • נקודות זיכוי בגין הורות יחידנית.

 

הימנעות מתשלום על ידי פטור

בעוד שמנגנון נקודות הזיכוי פועל על דרך של קיזוז סכומי הזכאות כנגד גובה המס, קיים בחוק מנגנון נוסף והוא מתן אישור פטור ממס הכנסה. המקרה הנפוץ של מתן פטור ממס הכנסה הוא במקרה של נכות רפואית בדרגה של 90% לפחות, אשר נקבעת על ידי וועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי.

גובה הפטור מתייחס לשתי מדרגות, בהתאם לתקופת הנכות. בגין תקופת נכות של שנה או יותר, יזכה הנישום לפטור ממס הכנסה עד לגובה הכנסה שנתית של 614,000 ₪ וכאשר תקופת נכותו היא בטווח שבין 364 יום ל- 185 יום, יזכה הנישום לפטור עד לגובה הכנסה שנתית של 73,560 ₪ בלבד.

 

אפשרות לקבלת החזר מס שכבר שולם

במקרה שבו נישום מגלה באיחור את דבר זכאותו לפטור ממס או נקודות זיכוי, נתונה לו האפשרות לקבל החזר עבור המס ששולם בצורה עודפת. ניתן לקבל את ההחזר על ידי הגשת בקשה הנתמכת באסמכתאות המעידות על הזכאות לפטור או לנקודות זיכוי. חשוב לזכור כי האפשרות לבקש החזר מס באופן רטרואקטיבי מוגבלת לתקופה של עד 6 שנים לאחור.

 

הימנעות מתשלום מס – ידע ששווה כסף רב

נטל המס עשוי להיות מכביד ולהפחית את ההכנסה נטו המגיעה לכיסו של הנישום באופן משמעותי. היכרות עם מנגנוני הזיכוי והפטור מאפשרים הפחתה של נטל המס לעיתים לדרגה אפסית ולצד זאת מאפשרים לקבל החזר על מס ששולם בעבר בצורה עודפת בשל אי ניצול הזכאות בזמן.

בית ומטבעות

 

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם
מוצרים בריאים
צרו איתנו קשר